Úřední hodiny

Pondělí 800 - 1130 1230 - 1600
Středa 800 - 1130 1230 - 1600
     

Mimo tyto pevně určené úřední hodiny je možnost vyřízení záležitostí ať členů družstva nebo výborů samospráv po předchozí dohodě (nejpozději 2 dny předem)s příslušným zaměstnancem - zaměstnanci takto:

Pondělí 700 - 800 1600 - 1800
Středa 700 - 800 1600 - 1800