Orgány družstva

Představenstvo

Příjmení a jméno Funkce
Ing. Jurášková Kamila předseda družstva
Swaczyna Petr místopředseda představenstva
Mgr. Bjalončíková Pavla  člen představenstva
Ing. Glacová Kateřina člen představenstva
Ing. Heroková Lenka člen představenstva
Kornasová Holišová Ivana člen představenstva
Sedláčková Ivana člen představenstva
Švehlák Milan člen představenstva
Toman Jiří člen představenstva

 

Kontrolní komise

Příjmení a jméno Funkce
Opatřilová Šárka předseda kontrolní komise
Ing. Neděla Pavel místopředseda kontrolní komise
Babiarčík Radim člen kontrolní komise
Bc. Mojová Viera člen kontrolní komise
Rašková Věra člen kontrolní komise