O nás

Družstvo ORLOVAN, bytové družstvo vzniklo na základě rozhodnutí orgánů obce o privatizaci bytového fondu.

Ustavující schůze družstva se uskutečnila dne 7. 10. 2004 a zakládajícími členy družstva bylo 15 uchazečů o členství v družstvu. Konkrétně byli zakládajícími členy Město Orlová, dále zástupci politických stran a klubů delegovaní Zastupitelstvem města Orlová a spoluvlastníci bytů v domech, určených k privatizaci.

Předmětem činnosti družstva je především správa bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva, zejména údržba, opravy,  rekonstrukce a modernizace těchto objektů.

Družstvo  je   zapsáno   v obchodním    rejstříku   vedeném   u   Krajského   soudu   v Ostravě ke dni 1. prosince 2004. S platností od 1. 7. 2005 se družstvo ORLOVAN stalo vlastníkem 166 domů s 3 612 bytovými jednotkami, které byly do družstva vloženy Městem Orlová jako další členský vklad.

V souladu se schválenými stanovami družstva se stává dalším členem družstva každý dosavadní nájemce bytu, nebo zájemce ze seznamu uchazečů o družstevní byt, kterému Město Orlová jako vlastník práv a povinností k bytu tato práva převede.